Blog Săn Sale.com hoạt động như một trang web miễn phí và cam kết tuân thủ chặt chẽ các chính sách bảo mật để bảo vệ thông tin của khách truy cập. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật dưới đây để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và xử lý thông tin cá nhân trên Blog Săn Sale.com.

1. Thông Tin Cá Nhân Thu Thập Tại Blog Săn Sale.com

Khi bạn đăng ký để nhận thông tin khuyến mãi qua email tại Blog Săn Sale, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tên và địa chỉ email để chúng tôi có thể gửi tin tức và dịch vụ đến bạn.

2. Thời Điểm Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn nhấn nút “Đăng Ký Nhận Tin Tức”.

3. Lưu Trữ Thông Tin Cá Nhân

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ từ thời điểm bạn cung cấp nó cho Blog Săn Sale cho đến khi bạn hủy đăng ký nhận tin hoặc thông tin bị xóa theo chính sách email của chúng tôi.

4. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thực hiện cuộc khảo sát truyền thông hoặc tiếp thị và cho các mục đích sau đây:

5. Bảo Vệ Thông Tin Của Khách Truy Cập

Chúng tôi sử dụng chứng chỉ SSL được chứng nhận bởi tổ chức COMODO để đảm bảo sự an toàn khi bạn truy cập https://blogsansale.vn.

6. Sử Dụng Cookie

Chúng tôi không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về khách truy cập, theo dõi người dùng, thông tin cụ thể của người dùng trên các trang web đã truy cập hoặc tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập hoặc thông tin khác mà khách truy cập có thể gửi qua trình duyệt của họ.

7. Không Chuyển Giao Thông Tin Cho Bên Thứ Ba

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

8. Liên Kết Đối Tác

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin khuyến mãi và giảm giá từ các đối tác trên trang web. Chúng tôi xin lưu ý rằng các trang web của đối tác có chính sách bảo mật riêng và độc lập. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang web liên kết.

9. Quảng Cáo Google

Chúng tôi có thể hiển thị và sử dụng quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Người dùng có thể tùy chọn không sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

10. Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp.

11. Sử Dụng Dịch Vụ Bên Thứ Ba

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như dịch vụ phân tích web, để hiểu hơn về cách người dùng tương tác với trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết rằng thông tin thu thập từ dịch vụ bên thứ ba này sẽ được sử dụng một cách cẩn thận và chỉ cho mục đích phân tích thống kê và cải thiện trải nghiệm của người dùng.

12. Bảo Quản Dữ Liệu

Chúng tôi sẽ bảo quản thông tin cá nhân của bạn chỉ trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích đã nêu trong chính sách bảo mật này. Thời gian bảo quản có thể thay đổi tùy theo mục đích và theo yêu cầu pháp luật.

13. Chấp Nhận Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể yêu cầu khách truy cập của chúng tôi chấp nhận chính sách bảo mật này trước khi họ có thể sử dụng các dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cá nhân trên trang web.

14. Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi nào trong chính sách này.

15. Tuân Thủ Pháp Luật

Chúng tôi cam kết tuân thủ với tất cả các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của người dùng.

16. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

17. Hiểu Rõ Rõ Ràng Về Chính Sách

Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin rõ ràng và dễ hiểu về chính sách bảo mật của chúng tôi để đảm bảo khách truy cập hiểu rõ quyền của họ và cách thông tin cá nhân của họ được sử dụng.

Hỗ trợ trên Oa Zalo Hỗ trợ trên Oa Zalo